Onze missie

Onze missie: christendom en cultuur bijeenhouden

De christelijke traditie leeft voort in de cultuur. Dat is onze overtuiging.
Echter: Geloofsgemeenschappen bekommeren zich daar doorgaans weinig om. Het gaat toch om het geloof, zeggen zij, cultuur is bijzaak.
Cultuurminnaars zijn zich er nauwelijks van bewust. Zij vinden het christelijke aspect bijzaak.

Wij zijn van mening dat ze zich vergissen, zeer tot schade van zowel de geloofsgemeenschappen als de cultuurminaars. Daarom willen wij (= onze missie) christendom en cultuur (opnieuw) … Read more

De waarde van muziek

De kracht van muzikale taal…

Een tekst van de hand van de voorzitter van PROCANT, verschenen in TERTIO (3 oktober 2018). De aanleiding is de bouw van een barokorgel in de Sint-Norbertuskerk en de Bach-cantatediensten die daar plaatsvinden.

(click to read)… Read more

Orgelconcert ‘Lange Winkelstraat 5’

Toelichting

Aan het einde van de zomer 2017, na afloop van de restauratie van de zijgevel en het dak van de kerk, bleek dat het Walckerorgel uit 1905 toch sterk vervuild was geraakt. Een schoommaakbeurt bleek nodig. In overleg tussen aannemer en kerkbestuur is de orgelbouwer Schumacher geselecteerd. Naast een volledige schoonmaak van het pijpwerk heeft hij ook enkele bijkomende werken uitgevoerd, die erg voor de hand lagen (eens de orgelpijpen verwijderd zijn).

info over het orgel vindt u hierRead more

Luther 1517-2017: feestelijk concert: Dankt, dankt nu allen God (Carolus Borromeus)

28 oktober 2017, 20.00u 21.30u
Carolus Borromeuskerk – Antwerpen

  • Op het programma o.a. de premiere van de hervormingscantate ‘Dankt, dankt nu allen God‘ (Willem Ceuleers) en cantate nr. 80 ‘Ein feste Burg is unser Gott’ van J. S. Bach.
  • Antwerps Barokorkest, m.m.v. het Groot akkoord o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven.
  • Inleiding en toelichting: Dick Wursten

 

  • De Luthercantate voor barokorkest ‘Dankt, dankt nu allen God‘ werd speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Willem Ceuleers (opus 831, 2016) –
Read more