Een venster verrezen (16 april 2015)

16 april 2015 (rond het venster)

Op 16 april stroomde de Damiaankapel van het TPC goed vol (ruim 50 belangstellenden) voor de feestelijke happening rond het Verrijzenisvenster.
De verrassing van de avond was de aanwezigheid van nog twee originele panelen uit de voormalige Christuskirche, die opgesteld stonden aan weerszijden van het altaar. Het paneel van Christus (jammer genoeg hoofd-loos) biddend in Gethsemane was velen al wel bekend uit de Bexstraat, de Madonna met kind in de stal van Bethlehem daarentegen was voor velen nieuw. Het mijnmuseum uit Beringen was zo vriendelijk geweest dit paneel voor de gelegenheid in bruikleen te geven. Het sierde de kerkzaal (barak) van de Duitse kerk in Heusden-Zolder tot deze gemeenschap werd opgeheven.

Pfarrer Thorsten Jacobi gaf een levendige voordracht over het wezenlijk belang van het zingen binnen de Lutherse traditie. Het tweeluik ‘Singen und sagen’ lag Luther nauw aan het hart als het over het evangelie in. Door te zingen vertel je elkaar het blijde nieuws.

Willem Ceuleers bewees vervolgens met Frieda Vermeulen en Danielle Van de Vloet hoezeer zingen inderdaad het hart verheugt en de ziel verkwikt. Zij werden begeleid door Jetty Janssen en Caroline Courtois. Bijzonder was de muzikale zetting van ‘Ich bin die Auferstehung und das Leben’ van de hand van Willem Ceuleers. Door hem hemzelf gezongen kreeg het Verrijzenisvenster die avond z’n muzikale pendant.

Dick Wursten vertelde met behulp van veel oude en nieuwe plaatjes (en wat photoshop) het verhaal van de Glasramen van de Christuskirche. Vier van de zes panelen waren deze avond al bij elkaar. De twee anderen (plus een zevende) waren present via fotografische reproducties. Niet alleen kon zo gesimuleerd worden hoe de vensters in de kerk er lang geleden hebben uitgezien, ook kon worden voorgespiegeld wat er nog in de toekomst mogelijk is in de ruimte waar nu het Verrijzenisvenster hangt.

Op de receptie in de hal van de bibliotheek van het TPC werd door de aanwezigen nog lang nagepraat over de avond, onder het genot van diverse hapjes en drankjes. Ook konden hier en daar al ideeën worden opgevangen voor toekomstige activiteiten.

Picture

gefotoshopte reconstructie van de 6 stukken die gelocaliseerd zijn. Enkel het rechterpaneel hangt in de kapel van het TPC.