home

De “Protestantse Cultuurkring Antwerpen” werd op 28 mei 2014 opgericht teneinde een historisch glasraam (het verrijzenisvenster uit de voormalige Christuskriche ) voor Antwerpen te behouden.

“De vereniging stelt zich tot doel het historisch en cultureel erfgoed verbonden met de geschiedenis van de protestantse kerken in de provincie Antwerpen te bewaren, te documenteren, te valoriseren en eventueel te dien einde te verwerven. De actieradius betreft zowel materieel als immaterieel erfgoed.”  (aldus de statuten). Dit betekent dat zij ook af en toe activiteiten (zie onder) organiseert als dat past binnen de doelstellingen: lezingen, concerten, tentoonstellingen etc. Voorlopig is alles nog kleinschalig, maar wie weet.

Een financiële gift om ons wat speelruimte te geven is welkom op het bankrekeningnummer van de vereniging:
IBAN: BE96 3631 35651005 — BIC: BBRU BE

Na een jaartje rust, zijn we met het oog op het LUTHERJAAR (2017) weer ‘ontwaakt’. Met name rond de tentoonstelling een ‘Lutherse lente in Antwerpen’ (4 aug-31 okt) leveren wij inspanningen om ook het brede publiek bij dit Antwerpse Protestantse verhaal te betrekken. Zo organiseerden we een opname van het eerste lied dat Luther schreef in 1523 naar aanleiding van de executie van twee Augustijner monniken uit Antwerpen; ‘Ein neues Lied wir heben an’.  Ik verwijs u verder vooral naar de kalender van activiteiten die te vinden is op http://www.luther2017.be/events/

Als klap op de vuurpijl zal er een speciale Luthercantate, gecomponeerd door Willem Ceuleers in première gaan in het weekend voor Hervormingsdag 2017 (28 oktober 2017 – Carolus Borromeuskerk). Uitvoering: Antwerps Barokorkest o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven.Activiteiten (enkele impressies vindt u via de knop hierboven met dito naam)

  • 3 juli 2017: opname ‘ein neues Lied wir heben an’ in de Capijnenkerk te Herentals.
  • 14 januari 2017: Les Amis de Versailles (‘In den hemel is een dans’) dansconcert, protestantse kerk (Lange Winkelstraat 5).
  • 2016…. rust
  • 30 augustus 2015 15u00: 400 jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor de kloosterkerk der Annuntiaten te Antwerpen (nu protestantse kerk): Herdenking met lezing en concert door Psallentes (Lange Winkelstraat 5). Meer info over dit Annuntiatenconcert
  • 31 mei 2015: 15u00: 10 jaar Nagels-orgel in de Protestantse Kerk (Bexstraat 13).
  • 16 april 2015: Feestelijke happening met receptie rond het Verrijzenisvenster in de Damiaankapel m.m.v. Dr. Thorsten Jacobi, Dr. Dick Wursten en het Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
  • 24 januari 2015: participatie aan de plechtigheid ‘Grafsteen voor Charlotte de Bourbon’ in de kathedraal van Antwerpen.
  • 26 september 2014: Orgelconcert in de Protestantse Kerk aan de Bexstraat.
  • 19 juni 2014: plaatsing van het Verrijzenisvenster in de Damiaankerk van het TPC.
  • 31 mei en 1 juni 2014: medewerking bij de Open Kerkendag in de “Brabantse Olijfberg”

Annuntiatenconcert

Psallentes in de Brabantse Olijfberg

Op 30 augustus 2015 was Psallentes te gast  in deprotestantse kerk (Brabantse Olijfberg)te Antwerpen, ter ere van 400 jaar ‘eerste steenlegging’. De bisschop was er ook…

Achtergrond
De protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat vierde op 30 augustus het feit dat 400 jaar geleden de eerste steen werd gelegd van haar kerkgebouw door het aartshertogelijk paar Albrecht Isabella van Oostenrijk.  Zij deed dit met een concert van het gerenommeerde ensemble Psallentes (www.psallentes.com) om te honoreren dat het kerkgebouw indertijd gebouwd is  als kloosterkerk voor de zusters Annuntiateneen vrouwelijke kloosterorde gesticht door Jeanne de France, die zich richtte op de verering van de maagd Maria en m.n. haar deugden. In 1608 was deze kleine, maar snel groeiende groep jongedames, in Antwerpen neergestreken. De formule bleek zo populair dat de moeder overste (Josina De Smidt, een echte Antwerpse) in 1615 besliste dat het tijd werd voor een eigen kerkgebouw.
Het klooster is sinds lang verdwenen. Alle gebouwen, hoven, kapelletjes, moestuinen en boomgaarden hebben moeten wijken voor de secularisatie en urbanisatie, op het kerkgebouw na. De huidige protestantse gemeenschap wilde met dit concert het geloof en de visie van deze zusters van toen honoreren door hun stemmen na zoveel eeuwen weer te laten klinken in wat ooit hun kloosterkerk was.

Hieronder de cover van het programma met links in handschrift van Jeanne Moertentorf (vicaresse en novice-meesteresse), ca. 1612, te vermelding van de aankoop van de ‘bequaeme plaetse’ voor de kloosterbouw met in de 6e regel de naam van de straat: ‘Winckelstraat’.
Het schilderij van Jeanne (eind 16e eeuw) is voorzien van het logo van de Brabantse Olijfberg. Toen vijanden, nu vieren ze samen feest.

programma omslag. Links een foto van het ‘schriftje’ van Jeanne Moretus waarin ze beschrijft hoe men een ‘Stille plaats’ vond in de ‘Winckelstraet’. Rechts een annuntiate met rechtsboven het ‘zegel’ van de Brabantse Olijfberg. (ontwerp: Jesse Wursten)

Het programma

PSALLENTES
Hendrik Vanden Abeele, artistieke leiding
met Sarah Abrams, Lieselot Dewilde, Rozelien Nys, Barbara Somers,
Kerlijne Van Nevel en Veerle Van Roosbroeck

PROGRAMMA

Sancta Trinitas
Responsorium Summe Trinitati

Mulieres religiosae
Prosa Aeterna virgo memoriae (Amsterdam)
Responsorium Cordis ac vocis (Turnhout)
Prosa Inviolata (Brugge)
Responsorium Felix Maria unxit (Turnhout)
Antiphona Cum in sancta Katherina (Brugge)
‘Vreugdezang Mademoiselle Tubbicx’ Vlied ras (Mechelen)
Responsorium Virgineos flores (Brugge)

Mater Dolorosa
Introitus Veni in altitudinem
Alleluia Vox turturis
Prosa Astat Virgo virginum

Corpus et sanguis Christi
‘Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx’ Ja kondigt (Mechelen)
Hymne Pange lingua & Antiphona O sacrum convivium (Turnhout)
Ave verum corpus (Mechelen)
Antiphona Dulcis sanguis (Brugge)

Codex Calixtinus
Antifoon Ad sepulchrum beati Jacobi
Conductus In hac die laudes
Hymnus pregrinorum Dum pater familias
Conductus Congaudeant