Finissage van de ‘Lutherse lente in Antwerpen’

Procant verleende zijn medewerking aan de tentoonstelling ‘Een Lutherse lente in Antwerpen’ op verschillende manieren. De meest zichtbare (of beter: hoorbare) was de opname van Luthers lied voor de Antwerpse Augustijnen, Ein neues Lied wir heben an  (youtube). Tijdens de finissage (31 oktober 2017) van de tentoonstelling brachten we dit lied opnieuw. Hieronder enkele foto’s van de happening met o.m. toespraken van de Duitse ambassadeur en de Antwerpse burgemeester.