Kleine Geistliche Konzerte (opnames)

Opnames gemaakt tijdens het concert in het Vleeshuis (Antwerpen) op 24 mei 2017. Een concert ter gelegenheid van het Lutherjaar. info over dit concert. Uitvoerders: Katelijne van Laethem, Liselotte De Wilde (zang), Herman Stinders (klavecimbel) ; Romina Lischka (gamba)

Bringt her dem Herren (SWV 283)
Bringt her dem Herren, ihr Gewaltigen,
Bringt her dem Herren, Ehre und Stärke, Alleluja.
Bringt her dem Herren, Ehre seines Namens,
betet an den Herren im heiligen Schmuck, Alleluja.
Alle Lande beten dich an und lobsingen dir,
lobsingen deinem Namen, Alleluja.

(Psalm 29, 1. 2; 66,4)
Eile, mich, Gott, zu erretten (SWV 282)

Eile, mich, Gott, zu erretten, Herr, mir zu helfen!
Es müssen sich schämen und zu Schanden werden,
die nach meiner Seele stehen.
Sie müssen zurückekehren und gehöhnet werden,
die mir übels wünschen,
daß sie müssen wiederum zu Schanden werden,
die da über mich schreien: da da;
freuen und fröhlich müssen sein in dir,
die nach dir fragen und dein Heil lieben,
immer sagen: Hoch gelobt sei Gott.
Ich aber bin elend und arm;
Gott, eile zu mir,
denn du bist mein Helfer und Erretter,
mein Gott, verzeuch nicht.
 
(Psalm 70)
O süsser, o freundlicher (SWV 285)
O süßer, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe,
wie hoch hast du uns elende Menschen geliebet,
wie teur hast du uns erlöset,
wie lieblich hast du uns getröstet,
wie herrlich hast du uns gemacht,
wie gewaltig hast du uns erhoben,
mein Heiland, wie erfreuet sich mein Herz,
wenn ich daran gedenke,
denn je mehr ich daran gedenke,
je freundlicher du bist,
je lieber ich dich habe.
Mein Erlöser,
wie herrlich sind deine Wohltaten,
die du uns erzeiget hast,
wie groß ist die Herrlichkeit,
die du uns bereitet hast.
O, wie verlanget meiner Seelen nach dir,
wie sehne ich mich mit aller Macht aus diesem Elende
nach dem himmlischen Vaterland.
Mein Helfer, du hast mir mein Herz genommen
mit deiner Liebe,
daß ich mich ohn Unterlaß nach dir sehne,
ach, daß ich bald zu dir kommen
und deine Herrlichkeit schauen sollte.

(Augustinus, Manuale 14, 1; Duits van Martin Möller)
Bone Jesu (SWV 313)
Bone Jesu, verbum Patris,
splendor paternae gloriae,
in quem desiderant angeli prospicere,
doce me facere voluntatem tuam,
ut a Spiritu tuo bono deductus
ad beatam illam perveniam civitatem,
ubi est dies aeternus et unus omnium spiritus,
ubi est certa securitas, et secura aeternitas,
et aeterna tranquilitas
et tranquilla felicitas, et felix suavitas,
et suavis jucunditas,
ubi tu Deus cum Patre et Spiritu sancto
vivis et regnas, per infinita seculorum secula.!
Amen.
 
Vertaling:  
Lieve Jezus, Woord van de Vader,
Gloed van Vaderlijke glorie,
Naar wie alle engelen vol verwachting uitzien,
Leer mij te handelen naar uw will
Dat ik, geleid door uw Geest,
zal aankomen in de gelukzalige stede,
waar de dag geen einde kent en ieder eensgeestes is
waar we vast en zeker voor eeuwig veilig mogen zijn,
waar eeuwige rust is en stil geluk,
zalige tevredenheid en zoete vrolijkheid,
waar Gij zelf God zijt, en met de Vader en de Geest
leeft en regeert, tot in de eeuwen der eeuwen, eindeloos!
Amen.
 
(Gebed naar de Meditationes van (Pseudo-)Augustinus)
Verbum caro factum est (SWV 314)
Verbum caro factum est, Alleluja,
et habitavit in nobis, Alleluja,
et vidimus, Alleluja,
gloriam ejus, Alleluja,
gloriam quasi unigeniti a patre,
plenum gratia et veritate,
Alleluja.
 
Vertaling:
Het woord is vlees geworden en onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als die van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.
(Johannes 1, 14 met ingevoegd ‘Alleluja’ en toegevoegd ‘Gloria’) .