Lucaspassie

De Lucaspassie van Ceuleers

Willem Ceuleers zet zijn reeks van ‘passies’ (muzikale vertolkingen van het lijdensverhaal van Christus) voort. Na Johannes (2012) en Mattheüs (2015) is het nu de beurt aan de Lucas. Elke evangelist heeft een eigen stem, en dus heeft ook elke passie z’n eigen muzikale stijl.

Voor de vrij sobere vertelling van Lucas heeft Ceuleers ervoor geopteerd om zich op te stellen als was hij een leerling van de Duitse componist Heinrich Schütz (1585-1672), die in zijn tijd ook de bijbelse passieverhalen heeft getoonzet. Na een muzikale proloog, krijgt de verteller het woord en neemt de luisteraar mee in zijn verhaal. Anders dan bij de passies van Bach wordt het verhaal niet onderbroken door aria’s of grootschalige koorwerken. De vertelling zelf bepaalt de muzikale ontwikkeling. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor de expressiviteit in de recitatieven, de dialogen en de turbae (de momenten dat ‘het volk’ een rol speelt in het verhaal). Af en toe wordt de handeling even stilgezet en klinkt er een psalm-motet bij wijze van Intermedium. Net als de ‘koren’ in de Griekse tragedies, dienen deze intermedia om de luisteraar de gelegenheid te geven op het vertelde te reflecteren, zonder dat de draad van verhaal verbroken wordt.

De muzikale bezetting is in drie groepen verdeeld:

  • groep 1: koor, blazers, klavecimbel(s)
  • groep 2: Jezus, strijkers, chitarrone, ranket, orgel
  • groep 3: Evangelist, de kleine rollen, orgel

Willem Ceuleers (° 1962) studeerde aan de conservatoria te Antwerpen en Brussel geschreven harmonie, praktische harmonie, contrapunt, blokfluit, orgel, klavecimbel en zang. Hij nam tientallen cd’s op en concerteerde als zanger, organist en klavecinist in heel Europa, Japan en de Verenigde Staten. Hij is titularisorganist van de Sint-Lambertuskerk in Laken. Daarnaast is hij een gedreven componist.