Lidmaatschap

Lidmaatschap

Personen of organisaties die Procant een warm hart toedragen en graag van alle activiteiten op de hoogte worden gehouden, kunnen steunend lid worden. Het lidgeld bedraagt € 20 per kalenderjaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Aan het  lidmaatschap zijn verder geen rechten of plichten verbonden.

U kunt het lidmaatschap aanvragen bij het bestuur. Zend hiertoe een mail naar info@procant.be

rek.nr. IBAN: BE96 3631 3565 1005
BIC: BBRU BE BB
t.n.v. Procant vzw.

of: schrijf u in voor de nieuwsbrief (formulier in de ‘sidebar’)