Onze missie

Onze missie: christendom en cultuur bijeenhouden

De christelijke traditie leeft voort in de cultuur. Dat is onze overtuiging. Echter:

  • Geloofsgemeenschappen bekommeren zich daar doorgaans weinig om. Het gaat toch om het geloof, zeggen zij, cultuur is bijzaak.
  • Cultuurminnaars zijn zich er nauwelijks van bewust. Zij vinden het christelijke aspect bijzaak.

Wij zijn van mening dat beiden zich vergissen, zeer tot schade van beiden. Wij willen dus (= onze missie) christendom en cultuur (opnieuw) bijeen brengen. Omdat er een diepe onderliggende band is, zal een wederzijdse betrokkenheid beiden ten goede komen.

Als protestantse cultuurkring hebben wij in het voetspoor van Luther hierbij vooral aandacht hebben voor het duo Muziek & Woord.. Als Antwerpse cultuurkring vertrekken we op exploratie vanuit die stad. Daar hebben wij – zo te zeggen – ons base camp opgeslagen. Als u mee wilt exploreren, welkom !

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *