Schemerconcert: Leçons de ténèbres

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 24/02/2024
8:00 pm - 9:30 pm

Location
Protestantse kerk, De Brabantse Olijfberg

Categories


Tickets: https://shop.stamhoofd.be/concert-24-februari-2024/

De Leçons de Ténèbres horen in de katholieke liturgie bij de Goede Week (voor Pasen).  Gedurende de Donkere Metten (de nachten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) worden tijdens de getijdengezangen drie nocturnen, bestaande uit drie psalmen met hun antifonen en drie lezingen (leçons) telkens gevolgd door een antwoordvers, uitgevoerd.

Ze werden getoonzet door talloze componisten. Het bekendst is ongetwijfeld die van François Couperin (enkel gedeeltelijk bewaard). Michel-Richard Delalande is bij ons minder bekend, maar de muzikale kwaliteit is even hoog.

Over hem: https://website.procant.be/tenebres-delalande/

ACHTERGROND

Na iedere lezing wordt een kaars gedoofd als symbool voor de steeds toenemende ‘eenzaamheid’ van de Messias. Het licht gaat uit. Eén voor één totdat de ‘tenebrae’ (duisternis) wordt bereikt.

De Leçons de Ténèbres zijn een toonzetting op de Klaagliederen van Jeremia, die enkele van de meest desolate verzen uit het Oude Testament bevatten. De teksten werden oorspronkelijk geschreven als reactie op de belegering en de val van Jerusalem door Nebukadnezar in 586 voor Christus. Na dertig maanden – zo wil de traditie – waarin de resterende bevolking verschrikkelijke ontberingen leed, velen werden gevangen genomen en weggevoerd, Salomo’s prachtige tempel met de grond werd gelijkgemaakt, de stad geplunderd en verwoest, komt deze weeklacht uit de mond van Jeremia.

Deze verzen werden in de christelijke exegese gezien als zeer geschikt voor de ‘lijdenstijd’. Ze vormen een aansporing tot bezinning, inkeer en omkeer.

De lamentaties vormen een achrostichon: elk onderdeel begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet (Aleph, Beth, Gimel ect) die in de Latijnse vertaling bewaard bleef. Elke lezing eindigt met een toegevoegde oproep: “Jeruzalem, convertere ad Dominum Deum tuum”… Jeruzalem, in de christelijke lezing is dat… ieder die deze woorden nu hoort.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *